Debatt om arbetsmiljöstrategin

Missade du frukostseminariet om den nya arbetsmiljöstrategin? Nu finns möjlighet att ta del av seminariet i efterhand.

Den 11 mars diskuterade arbetsmarknadens parter den nya arbetsmiljöstrategin med Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadsdepartementet.  Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen representerades av Hans-Göran Elo. 

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi gäller för 2016-2020 och har tre prioriterade områden:

• Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor
• Ett hållbart arbetsliv
• Psykosocial arbetsmiljö