Felaktig debitering av deltidspensionspremier

Collectum har gjort en felaktig debitering av deltidspensionspremier för de KFO-medlemmar som omfattas av kollektivavtal för Ideella organisationer (0210, 0211) och Tjänsteföretag (0270)

Debiteringen gäller endast KFO-medlemmar som tillämpar kollektivavtal för Ideella organisationer (0210, 0211) och Tjänsteföretag (0270) och har KTP 2 i Folksam och / eller ITP 1 i Collectum.

Enligt avtalen ska arbetsgivaren avsätta en deltidspensionspremie (DTP, även benämnt förstärkt premie) till de anställda. Deltidspensionspremien innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdes befintliga ITP 1- eller KTPK-försäkring.

Avtalen som KFO har tecknat följer överenskommelser mellan arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv och dess motparter. KFO avviker dock från avtalen som slutits av Svensk Näringsliv i den här frågan. Därför ska våra medlemmar inte betala några extra premier för deltidspensionen under 2017 eller 2018.

Collectum kommer på grund av tekniska och administrativa begränsningar ändå att fakturera dessa premier. Felaktiga premier kommer därefter att återbetalas. 

Det betyder att fakturan som skickas ut i augusti 2017 innehåller en felaktig, retroaktiv premie från och med april. Beloppet kommer att justeras i efterhand. I dagsläget kan Collectum inte ge besked om när återbetalningen av den felaktiga debiteringen kommer att ske.

Collectum kommer att återkomma med mer information. Har ni ytterligare frågor om detta kontakta dem på telefon 08-508 981 00.