Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

Arbetsmiljöverket ska inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet under 2018.

Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm. Inspektionen börjar i mars och pågår under hela 2018. 

Vad är kvartsdamm och asbest?

Personer som arbetar inom bygg och anläggning där sten eller betong bearbetas löper risk att utsättas för kvartsdamm. Partiklarna är små men kan ge skador på lungorna och leda till sjukdomar som silikos (stendammslunga), lungcancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Idag är det förbjudet att hantera Asbest utan tillstånd, men tidigare var det vanligt i byggsammanhang. Ämnets tunna fibrer kan orsaka cancer och andra allvarliga sjukdomar. Personer som bearbetar eller river ner material som innehåller asbest är mest drabbade.