Budgetförslag om assistansersättning stenhårt slag mot reformen

Sju svåra år. Så kan läget inom den personliga assistansen beskrivas efter att det blivit känt att assistansersättningen för sjunde året i följd räknas upp med mindre än de kollektivavtalade löneökningarna. I regeringens förslag till budget för 2020 justeras assistansersättningen med 1,5 procent vilket betyder att schablonersättningen nästa år kommer att vara 304:30 kronor per timme.

Det är de seriösa assistansanordnarna med hög kvalitet och goda anställningsvillkor som först riskerar att duka under med regeringens utsvältningspolitik. Nära hälften av de KFO-anslutna assistansanordnarna uppger att man klarar sig i max två år om urholkningen av assistansersättningen fortsätter i nuvarande takt.

– Detta är ytterst ett svek mot de personer med omfattande funktionsnedsättningar som har behov av personlig assistans.

Henrik Petrén, ansvarig för Branschorganisationen KFO Personlig Assistans.

Under många år följde uppräkningen av assistansersättningen i stort den allmänna löneutvecklingen. Men sedan 2014 har assistansersättningen relativt kostnadsökningarna krympt. Med en utveckling motsvarande löneutvecklingen skulle timbeloppet för 2020 ha legat omkring 25 kronor högre än regeringens förslag.

Det här förvärrar en redan mycket ansträngd situation. Assistansanordnarna har idag stora svårigheter att rekrytera och behålla bra personliga assistenter. Nästa år går vi dessutom in i en avtalsrörelse där vi ska möta berättigade fackliga krav på rimlig löneutveckling och goda anställningsvillkor. Eftersom förutsättningarna till fullo ägs av regeringen ligger det här området väldigt nära statlig lönebildning. Konsekvensen av åtstramningspolitiken är att man riskerar såväl de assistansberättigades som de personliga assistenternas intresse av en välfungerande assistansbransch. Läget är väldigt allvarligt.