Certifiering stärker position för arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsgivarföreningen KFO har tillsammans med SKOOPI och Swedish Standards Institut (SIS) tagit fram en process för certifiering av arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Du kan anmäla ditt ASF redan nu.

Certifieringen innebär att SKOOPI med utgångspunkt från SIS dokument utbildar och certifierar ASF som uppfyller överenskomna kriterier rörande:

  • Krav på verksamhetens ändamål och inriktning.
  • Finansiella och ekonomiska krav.
  • Krav på verksamhetens organisation och oberoende/fristående.
  • Krav på personal och kompetens.
  • Ansvar och delaktighet i företaget.
  • Krav angående miljömässig hållbarhet.
  • Krav på socialt ansvarstagande.
  • Krav på ledningssystem.
  • Arbetsmiljö

Certifieringen stärker de arbetsintegrerande sociala företagens position. I november 2018 lanseras modellen och SKOOPI planerar en första process med anmälda ASF i februari 2019.

Anmäl ditt ASF här

Hur det går till, vad som krävs för att komma ifråga, priser och allt annat kommer successivt att presenteras på SKOOPIS webbplats.  

Relaterad information