Ledarskap i kristider

I vår artikelserie om ledarskap i kristider träffar vi olika medlemmar inom välfärdsområdet som delar med sig av sina erfarenheter och tips om krishantering under coronapandemin.

Till artikelserien har vi intervjuat tre medlemmar, Robert Wikgren som är HR-direktör på vårdbolaget Förenade Care, Ulrika Karlborg, VD på Kooperativet Olja samt Erika Lörinczy, verksamhetsledare på hemtjänstkooperativet Casa Sverige (reportaget är just nu i produktion).

Alla har de behövt hantera problem med skyddsutrustning, höga sjuktal samt en stor oro bland medarbetare. Se även våra vanligaste frågor och svar i arbetsgivarjouren om coronakrisen.

Publicerad
för 1 månader sen
Uppdaterad
för 27 dagar sen