Arbetsintegrerande sociala företag

Här hittar du fyra filmer som beskriver arbetsintegrerande sociala företag.

Filmerna har tagits fram av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande* tillsammans med Tillväxtverket och EFS-rådet.

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

Filmen beskriver vad som är speciellt för arbetsintegrerande sociala företag och på vilket sätt den här typen av företagande skiljer sig från andra företag på arbetsmarknaden. Det handlar om dubbla affärsidéer, dels att tillhandahålla en vara eller tjänst, dels att erbjuda platser för rehabilitering, arbetsträning med mera till  personer som tidigare har stått långt från arbetsmarknaden.
Titta på filmen via Youtube.

Startprocessen för arbetsintegrerande sociala företag

Filmen beskriver hur LeMat startade i Åkersberga. Le Mat är ett Bed&Breakfast-koncept som ursprungligen kommer från Italien. Företagsformen är ekonomisk förening och syftet är att driva ett trivsamt och enkelt hotell, samtidigt som man skapar arbete åt medlemmarna samt erbjuder rehabiliteringsplatser.
Titta på filmen via Youtube. 

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Filmen handlar om hur man arbetar med ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag och hur man blir en bra ledare i den här typen av företag. Det handlar bland annat om grupprocesser, tillit till medarbetarnas förmåga, trygghet och tålamod. 
Titta på filmen via Youtube.

Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag har dubbla affärsidéer, dels att sälja rehabiliteringsplatser till kommuner och landsting, dels att tillhandahålla varor och tjänster till privatpersoner och företag. Det blir viktigt att tänka på utveckla affärsidéerna för att hitta sin plats på marknaden. Filmen beskriver hur olika arbetsintegrerande sociala företag har arbetat med affärsutveckling. 
Titta på filmen via Youtube. 

* Temagruppen Entreprenörskap och Företagande var ett strukturpåverkande socialfondsprojekt, där Tillväxtverket var projektägare från 2009 till 2011. Under projektets förlängningsår, 2014, var Arbetsgivarföreningen KFO projektägare. Arbetet leddes av en tematisk grupp som består av ett brett partnerskap av organisationer.

Mer information om arbetsintegrerande sociala företag finns på Sofisams webbplats.

Uppdaterad
den 18 september, 2015