Antalet fast anställda fortsätter öka

I december 2016 hade antalet fast anställda ökat med 99 000 sedan föregående år, enligt statistik från SCB.

Antalet fast anställda i åldern 15-74 år uppgick till 3 701 000 i december 2016, enligt icke-säsongsrensad statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Det innebär att antalet sysselsatta med tillsvidareanställningar har ökat med 99 000 sedan december 2015. Av dessa var 49 000 kvinnor och 50 000 män. 

Antalet sysselsatta ökade med 72 000 till 4 893 000 under samma period. När det kommer till antalet arbetslösa syns små förändringar sedan föregående år. 

Statistiken i korthet

Sammanfattad data från SCB för personer mellan 15-74 år i december 2016. Säsongsrensade och utjämnade värden står inom parentes (värden där slumpmässiga fel och kortsiktiga variationer har rensats bort). 

  • Antalet sysselsatta ökade med 72 000 och uppgick till 4 893 000 (4 943 000)
  • Antalet fast anställda ökade med 99 000 och uppgick till 3 701 000 (3 705 000)
  • Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 (365 000)
  • Arbetslösheten uppgick till 6,5 procent (6,9 procent)

Läs mer om Arbetskraftsundersökningarna (AKU) på SCB:s webbplats, se länk under Relaterad information.