Anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket

Riksdagen har beslutat att cirka 800 000 företag och föreningar, senast den 1 februari 2018, måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Från den 1 september 2017 är det möjligt att anmäla verklig huvudman direkt på Bolagsverkets webbplats.

Uppdaterad
den 31 augusti, 2017