Ändringsföreskrifter på arbetsmiljöområdet

Den 1 juni 2015 träder fyra nya ändringsföreskrifter på arbetsmiljöområdet i kraft. De är:

•Skyltar och signaler, AFS 2014:40, som är en ändring av AFS 2008:13.
•Gravida och ammande arbetstagare, AFS 2014:41, som är en ändring av AFS 2007:5.
•Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2014:42, som är en ändring av AFS 2012:3.
•Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43, som är en ändring med omtryck av AFS 2011:19.

Ändringarna sker på grund av anpassning till det nya märkningssystemet för kemiska produkter (CLP) och upphävande av föreskrifterna om härdplaster.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Uppdaterad
den 24 augusti, 2015