Ändring i kollektivavtalet för ideella organisationer

Från och med den 1 juli 2018 så höjs det så kallade taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp.

Som en konsekvens av detta ändras § 5 mom 3:3 i kollektivavtalet för ideella organisationer där formelns siffra 7,5 byts mot 8.