Almedalen 2018

Den 1–8 juli var Arbetsgivarföreningen KFO på plats i Almedalen. För var ska sleven vara om inte i grytan?

Almedalsprogrammet för 2018 var vårt största nånsin. Här kan du se de seminarier som dokumenterades och hämta forskningsrapporter och skuggpropositioner.

Seminarier

Hur är det att arbeta inom civilsamhället?

Att vara anställd i civilsamhället är något annat än i den privata eller den offentliga sektorn. Det erbjuder en möjlighet till ett attraktivt sammanhang med engagemang, värderingar och en önskan om att förändra världen. Hur ser villkor, utvecklingsmöjligheter och skillnader inom denna sektor ut? Arrangeras tillsammans med Arbetsgivaralliansen och Idea.

Seminariet finns dokumenterat:

Medverkande

 • Truls Neubeck, verksamhetschef, Ideell Arena.
 • Ola Segnestam-Larsson, forskare och rapportförfattare, Score, Stockholms Universitet.
 • Shadé Jalali, utredare, Unionen.
 • Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris.

Tid: 2/7 2018 13:00–14:00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

→ Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Med anledning av seminariet (2018-07-02) släpper vi forskningsrapporten Anställd i den svenska civilsamhället i samarbete med Arbetsgivaralliansen och Idea.

→ Hämta rapporten Anställd i det svenska civilsamhället

Rapport: Anställd i det svenska civilsamhället


Ägar- och generationsskifte i svenska företag – Kan personalövertagande vara ett alternativ?

Sverige behöver fler företag och fler företagare. Ägarmodeller får allt större betydelse i samhällets strukturomvandling. Företag bidrar till lokal och regional tillväxt och utveckling. Värdet av en mångfald av ägarmodeller inom det svenska näringslivet kan inte överskattas.

Medverkande

 • Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm.
 • Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige.
 • Martin Ådal, ekonomisk politisk talesperson, Centern.

Tid: 2/7 2018 14:30–15:45
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

→ Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Förändra er eller dö – Om paradigmskiftet i framtidens näringsliv

Britt Hansson, vd och koncernchef, OK ekonomisk förening.

Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO.

Magdalena Gerger, vd och koncernchef, Systembolaget.

Hur påverkas näringslivet av att den unga generationen lägger större vikt vid företags patos och värderingar? Hur ska företag göra för att vara framgångsrika även i framtiden när nya värden styr? Hur fungerar det rent konkret när företag inte enbart styrs av vinstintresse?

Medverkande

 • Petter Skogar, förbundsdirektör, KFO.
 • Magdalena Gerger, vd, Systembolaget.
 • Britt Hansson, vd, OK ekonomisk förening.
 • Pernilla Bonde, vd, HSB.
 • Lars Hjälmered, riksdagsledamot, Moderaterna.

Tid: 3/7 2018 09:30–10:30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

→ Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Seminarier KFO Personlig Assistans

Vad ska rädda barnen?

Barnkonventionen förskriver tydligt barnens rätt. Ändå är det inte givet att ett barn med omfattande funktionsnedsättningar får personlig assistans eller kan bo med sin familj. Hur kommer det sig? Vad händer med barns rätt till personlig assistans? Ska ett barn få grundläggande behov som hjälp med att andas och att äta tillgodosedda? Och ska också barn med omfattande funktionsnedsättning få växa upp i sin familj?

Tid: 2/7 2018 09:30–10:15
Plats: Birgers gränd 1

Seminariet filmades och går att se här:


Vilken betydelse har forskning om personlig assistans i debatt och utredningar?

Personlig assistans har funnits i mer än 20 år och det finns en hel del forskning på området. Men hur känd är forskningen om personlig assistans egentligen? Vilken betydelse har forskningen för debatten och i utredningar om personlig assistans?

Tid: 2/7 2018 10:45–11:30
Plats: Birgers gränd 1

Seminariet filmades och går att se här:


Personlig assistans efter valet 2018 – En spaning

Oron för den personliga assistansens utveckling är stor. Vilka frågor hamnar högst på agendan efter valet? Hur tänker partierna kring den personliga assistansen? Bör de som blivit av med assistansen de senaste åren få tillbaka den? Och vad händer med LSS-utredningen?

Seminariet sändes live. Du kan se det här:

Medverkande

 • Maja Fjaestad, statssekreterare, (S), socialdepartementet.
 • Bengt Eliasson, riksdagsledamot, (L), socialutskottet.
 • Maj Karlsson, riksdagsledamot, (V), socialutskottet.
 • Ann-Britt Åsebol, riksdagsledamot, (M), socialutskottet.
 • Carina Herrstedt, riksdagsledamot, (SD), socialutskottet.
 • Carola Gunnarsson, riksdagskandidat, (C).
 • Emma Henriksson, riksdagsledamot, (KD), socialutskottet.
 • Jonas Franksson, styrelseledamot, STIL.
 • Magnus Andén, styrelseordförande, föreningen JAG.
 • Hanna Kauppi, moderator.

Tid: 3/7 2018 11:00–12:00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Med anledning av seminariet (2018-07-03) publicerar vi rapporten och lagförslaget Skuggproposition 9a § 1 st LSS.

Hämta lagförslaget

Pressmeddelande: Lagändringsförslag återställer rätten till personlig assistans

Skuggproposition 9a § 1 st LSS


Rättsutvecklingen inom personlig assistans – Rättspraxis eller politik?

Förändrad rättspraxis de senaste åren har fått långtgående konsekvenser för människor med behov av personlig assistans. Hur går det till när avgränsade enskilda domar används i generaliserande tolkningar? Vilken betydelse tillmäts egentligen assistanslagstiftningens ändamål och förarbeten?

Medverkande

 • Henrik Petrén, generalsekreterare, RBU.
 • Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet.
 • Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige.
 • Cecilia Blanck, ordförande, KFO Personlig Assistans.
 • Hanna Kauppi, moderator.

Tid: 4/7 2018 14:00–14:45 (ny tid)
Plats: Birgers gränd 1

Seminariet filmades och går att se i efterhand här:

Foto: Region Gotland