60 miljoner kronor satsas på arbetsintegrerande sociala företag

Regeringen har beslutat om en treårig satsning på sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag.

Syftet är att få fler arbetsintegrerande sociala företag att starta och växa och därigenom öka antalet sysselsatta.

Det är Tillväxtverket i samverkan med Arbetsförmedlingen som får uppdraget att utarbeta och genomföra ett nationellt program. De arbetsintegrerande sociala företagen gör idag en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer som har varit arbetslösa länge. Målet med satsningen att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Tillväxtverket beviljas sammanlagt högst 10 mnkr för 2016 och högst 25 mnkr för 2017 respektive för 2018 för genomförande av uppdraget. Resultatet av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i samband med Tillväxtverkets årsredovisning. Regeringen har också fattat beslut om att ge näringsdepartementet i uppgift att se över hur man kan stärka socialt företagande och sociala innovationer, ett arbete som kommer att bedrivas av Lars Bryntesson.

Arbetsgivarföreningen KFO, som organiserar många arbetsintegrerande sociala företag, välkomnar satsningen.
- Det här en bekräftelse på det goda arbete och den viktiga insats som våra medlemmar gör för människor som kommer ifrån ett utanförskap. Vi ser att arbetsintegrerande sociala företag har en enormt stor potential att skapa sysselsättning och erbjuda anställningar för människor som har svårt att komma in på den så kallade öppna arbetsmarknaden, säger Hans-Erik Stierna, avtalsansvarig på KFO.