Nya lagar och regler från 1 juli

Vid halvårsskiftet träder nya regler och regeländringar i kraft. Här är några som kan vara bra för dig som arbetsgivare att känna till.

Krav på papperskvitton slopas

Papperskvitton behöver inte längre sparas om de finns sparade digitalt. Det gäller även om det finns en digital bild på kvittot.

Fler kan ta ut föräldraledighet

Föräldraförsäkringens dubbeldagar utökas till 60 dagar och får tas ut tills barnet är 15 månader. Det blir även möjligt att överlåta föräldrapenning till någon annan nära vuxen i barnets liv som inte är förälder. Det här kan göra att fler ansöker om föräldraledighet framöver.

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

Ersättningsformen, som funnits i knappt tio år, innebär att arbetsgivare i vissa fall har rätt till ersättning från staten för sina sjuklönekostnader.

Bestämmelserna om ersättningen upphör från och med den 1 juli 2024, men ersättning kan fortfarande betalas ut för vissa kostnader som uppstått innan dess.

Tydligare regler i skol- och gymnasieförordningen för tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp avser bland annat ersättning för extraordinära stödåtgärder för elever. Definitionen av vad extraordinära stödåtgärder innebär förtydligas i skolförordningen och gymnasieförordningen.