Viktigt ha tät dialog med kommunen i det eskalerande smittläget

Flera regioner och kommuner har infört vaccinkrav

Smittspridningen av covid-19 skapar stora påfrestningar för verksamheter inom vård och omsorg. Många medarbetare är frånvarande på grund av egen eller anhörigas sjukdom. Därtill finns det medarbetare som inte är vaccinerade. Sammantaget kan det leda till personalbrist. Innan åtgärder vidtas bör dialog föras med kommunen.

Vaccinkrav för medarbetare inom vård och omsorg är en fråga som har stor aktualitet i många kommuner och regioner. Flera regioner och kommuner har fattat policybeslut om vaccinkrav för medarbetare som har kontakt med patienter och brukare. Enligt en kartläggning i DN (2022-01-01) har åtminstone fem regioner infört, olika långtgående, vaccinkrav för medarbetare i sjukvården. Det finns även kommuner som har fattat inriktningsbeslut om att medarbetare som arbetar i direktkontakt med brukare ska vara vaccinerade.

Kan leda till personalbrist

Sveriges regioner och kommuner har inte något gemensamt förhållningssätt om hur vård- och omsorgsgivare, som verkar på deras uppdrag, ska agera i ett förvärrat smittläge om personalbristen blir akut. Vi råder därför våra medlemmar i vård och omsorg att ha direkt kommunikation med avtalsansvariga i kommunen/regionen och med kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) om hur ni ska agera.

Fremia har sedan tidigare en vägledning om hur arbetsgivare, ur ett praktiskt arbetsrättsligt perspektiv, kan agera när det gäller ovaccinerad personal.