Nominera till branschkommittén Fremia Personlig Assistans

Fremia Personlig Assistans bedriver intressepolitiskt arbete i övergripande frågor av betydelse för möjligheterna att bedriva verksamhet inom personlig assistans, för långsiktighet och för en kvalitetsutveckling som tar hänsyn till de ursprungliga intentionerna bakom assistansreformen.

Branschkommittén utgör även rådgivande organ i samband med kollektivavtalsträffande. Du kan följa Fremias intressepolitiska arbete i nyhetsbrev, på webben och på Facebook och ombeds nu lämna förslag på kandidater till branschkommitténs ordinarie ledamöter och suppleanter.

Tidplan

11 februari 2022 Sista dag för nomineringar
25 februari 2022 Nya ledamöter i branschkommittén utses av Fremias styrelse

Ledamöter i branschkommittén ska utgöras av personer beredda att ta sitt uppdrag på stort allvar, med verksamhetsansvar (VD eller motsvarande) och god kunskap på området. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en mandatperiod på två år och förväntas närvara vid årsförlagda möten (4-5 gånger om året) samt vid branschdagarna (1 gång om året).

Nomineringskommittén består av Carina Ekblad (rådgivare inom bland annat personlig assistans på Fremia), Sofie Karlsson (IfA) och Jennie Scotte.

Nomineringskommittén kommer i beredningsarbetet att ta hänsyn till följande:

  • Spridning i verksamhetsstorlek
  • Spridning bland associationsformer
  • Geografisk spridning
  • Kön

Skicka dina förslag senast den 11 februari till: nomineringpa@fremia.se. Vid frågor kontakta Carina Ekblad.

Nuvarande ledamöter i branschkommittén

Ordinarie ledamöter inför omval

NamnVald tom
Cecilia Blanck, ordförande, Brukarkooperativet JAG mars 2022
Katarina Bergwall, vice ordförande, STIL  mars 2022
Jonas Urkedal, Tindra Personlig Assistans mars 2022
Mira Jonsson, A-assistans mars 2022

Ordinarie ledamöter (ej omval)

NamnVald tom
Anders Persson, Sydassistans mars 2023
Cia Lyrot, Blå Assistans                             mars 2023
Hanna Kauppi, NÄRA                                      mars 2023
Susanna Skoglund, Kooperativet Hand i Hand mars 2023

Suppleanter inför omval

NamnVald tom
Stefan Sundqvist, egen arbetsgivare mars 2022
Gunilla Malmsten, Furuboda Assistans mars 2022
Roy Sundvall, Förenade Care mars 2022
Kristina Wetterstrand, FMF Assistans mars 2022

Suppleanter (ej omval)

NamnVald tom
Karin Boskovic, Konsensus Assistans  mars 2023
Erik Hagberg, Bambi                         mars 2023