Inför höstens jobb-och skolstart

Folkhälsomyndigheten: Stanna hemma om du är sjuk och vaccinera dig mot covid-19.

Inför återgången till skolor och arbetsplatser efter semestern rekommenderar Folkhälsomyndigheten allmänheten att stanna hemma vid sjukdom med symtom som kan vara covid-19 och att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att smittspridningen av covid-19 har ökat under sommaren, både i Sverige och många andra länder, trots att viruset tidigare har spridits främst under vinterhalvåret. Det är ännu för tidigt att säga hur smittspridningen kan komma att se ut under hösten.

Stanna hemma vid sjukdom

I samband med att många återvänder till skolor, förskolor och arbetsplatser, vet man sedan tidigare att fler får luftvägsinfektioner, vilket även gäller för covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar den som blir sjuk med symtom som kan vara covid-19, som feber, halsont, hosta eller snuva, att stanna hemma. Det gäller alla åldrar, även barn, samt den som är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan barn och vuxna kan återgå till arbete, skola, förskola och fritidsaktiviteter när man har blivit frisk. Ibland kan olika restsymtom från luftvägarna, som rethosta och nästäppa, finnas kvar en tid även hos den som blivit frisk.

Smittspårning och testning inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg gäller fortsatt testning och smittspårning bland personal, patienter och brukare. Inom vård och omsorg är det också viktigt att följa basala hygienrutiner för att hindra spridning av både covid-19 och andra infektionssjukdomar.

Vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig. Ovaccinerade vuxna bör vara särskilt försiktiga, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.