Fortsatt viktigt att förebygga smitta inom vård, omsorg och personlig assistans

Inom vård, omsorg och personlig assistans är det fortsatt viktigt att förebygga risken för smittspridning av covid-19.

Den 9 februari 2022 hävs många av de pandemirelaterade restriktionerna, men inom vård, omsorg och personlig assistans behöver verksamhetsansvariga fortsatt arbeta med att förebygga risken för smittspridning.

Inom vård, omsorg och personlig assistans finns de mest sårbara grupperna som riskerar allvarliga konsekvenser vid covid-19. Att förebygga risken för smittspridning inom dessa verksamheter är viktigt även efter det att många pandemirelaterade restriktioner hävs den 9 februari 2022. 

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats:

Utöver att god följsamhet till basala hygienrutiner och andra grundläggande vårdhygieniska rutiner upprätthålls, behöver verksamhetsansvariga se till att:

  • underlätta för vaccination av personal och vård- och omsorgstagare,
  • personalen är uppmärksamma på symtom,
  • testning och smittspårning genomförs,
  • organisation, bemanning och besöksrutiner anpassas,
  • munskydd som source control används.

Folkhälsomyndighetens vägledning för personal inom vård och omsorg fortsätter att gälla.

Läs mer på folkhälsomyndigheten.se:

➜ Viktigt att anpassa åtgärder inom vård och omsorg efter smittläget.

➜ Information till personal inom vård och omsorg

Relaterad information

Läs mer aktuell arbetsgivarinformation om covid-19 i vår guide.