Restriktioner hävs den 9 februari

Den 3 februari meddelande regeringen och Folkhälsomyndigheten att de flesta restriktioner hävs från den 9 februari. Några rekommendationer kvarstår.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det förbättrade kunskapsläget, läget inom vården i förhållande till smittspridningen och god vaccinationstäckning gör att samhället kan öppna upp igen, särskilt för den som är vaccinerad.

Avveckling av restriktioner

Avvecklingen av smittskyddsåtgärderna kommer att genomföras i två steg: Steg 1 tas den 9 februari, och steg 2 väntas ske den 1 april 2022. Regeringen och Folkhälsomyndigheten framhöll vid pressträffen den 3 februari att åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte inskränka människors liv mer än nödvändigt. Covid-19 kommer att fortsätta spridas, men den höga vaccinationsgraden gör att smittan inte längre ger lika allvarliga konsekvenser för samhället. 

Ändrad klassificering av covid-19

Folkhälsomyndighetens hemställer den 3 februari till regeringen om att omklassificera covid-19 från allmän- och samhällsfarlig sjukdom till anmälningspliktig. Vilket kräver beslut av riksdagen och regeringen. 

Det gäller från den 9 februari

Rekommendationer som kvarstår efter den 9 februari

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Ovaccinerade vuxna personer rekommenderas vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. 

Allmänna råd och rekommendationer som upphör den 9 februari

 • Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet.
 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
 • Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.
 • Råden till arbetsgivare.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.
 • Ny provtagningsindikation fokuserar testning på personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten.
 • Deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster. Kräver beslut av regeringen för att hävas.
 • Deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga kl. 23.

Detta gäller inom vård, omsorg och personlig assistans från den 9 februari

Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

 • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
 • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
 • Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.
 • Vägledning finns att hämta i Folkhälsomyndighetens rekommendationer för personal i vård och omsorg, som fortsätter att gälla.

Om återgång till arbetsplatserna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån, för att motverka omfattande smittspridning och sjukdom samtidigt i dessa grupper. Det är arbetsgivaren som själv avgör hur den succesiva återgången bäst läggs upp, utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar.

Läs mer om återgången till arbetsplatserna.

Ekonomiska stöd

De hävda restriktionerna är efterlängtade av företag och verksamheter som drabbats ekonomiskt av pandemin. Statsminister Magdalena Andersson meddelade vid pressträffen att de aviserade ekoniomiska stöden ligger kvar. Finansminister Mikael Damberg kommer inom kort att återkomma om vad som gäller kring de ekonomiska stödåtgärderna framöver.

Läs mer om ekonomiska stöd.

Uppdaterad
för 11 månader sen