Ändrade rekommendationer för hemkarantän och testning

Folkhälsomyndigheten meddelade vid sin pressträff den 20 januari att förhållningsreglerna för att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk ändras. Även rekommendationerna för testning uppdateras.

Den höga smittspridningen av covid-19 medför risk för frånvaro av personal och allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet. Därför ändrar Folkhälsomyndigheten nu förhållningsreglerna om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Den rekommenderade tiden att stanna hemma kortas och vissa grupper undantas helt från regeln.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att ett antal förändringar och undantag behöver göras från förhållningsreglerna om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Dessa ändringar bedöms inte väsentligen öka risk för smittspridning, men syftar till att minska frånvaro av personal och risken för allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet.

Förändringar i förhållningsreglerna om hemkarantän

 • Tiden för symtomfria att stanna hemma från arbete och skola när någon är i hushållet är sjuk, kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.
 • Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:
  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

   Definition av nyckelfunktioner

   MSB har identifierat och listat de personalkategorier som kan undantas från Folkhälsomyndighetens förhållningsregler om att stanna hemma från arbete.

   Se listan på msb.se
 • Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan.
 • Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.
 • Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar.
 • Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Folkhälsomyndigheten skriver även att arbetsplatser där personer som omfattas av undantagen från hemkarantän arbetar, behöver ha rutiner för screening. Det gäller speciellt i miljöer med sårbara grupper såsom sjukvård och äldreomsorg.

Prioritering av testresurser

På grund av det höga trycket på testningen av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet.

Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet. Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19. Ett negativt snabbtest utesluter dock inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett snabbtest, bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

Uppdaterad
den 21 januari, 2022