Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Nya bestämmelser från den 29 september och 1 oktober 2021

Sedan coronakrisen startade 2020 har ett antal extraordinära bestämmelser på socialförsäkringsområdet beslutats av riksdag och regering. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har även utfärdat ett antal restriktioner för serveringsställen och allmänna sammankomster.

Den 29 september 2021 lyfter regeringen på flera coronarestriktioner

Med stöd av Folkhälsomyndighetens samlade bedömning av smittläget och hög vaccinationstäckning i samhället lättar nu regeringen på fler restriktioner.

Successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas

Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort. Den person som har symtom bör dock fortsätta stanna hemma och testa sig. Arbetsgivare bör då underlätta arbete hemifrån. 

Läs mer i guiden: Vad händer när det är dags att komma tillbaka till arbetsplatsen? 

Restriktioner som tas bort den 29 september 2021

  • sällskaps storlek och avstånd mellan sällskap på serveringsställen,
  • taket för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och
  • gränsen för antalet deltagare för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler.

Den 1 oktober 2021 upphör några särbestämmelser på socialförsäkringsområdet att gälla

Läkarintyg

Möjligheten för arbetsgivare att begära läkarintyg för sjuklöneperioden återinförs. För att vara berättigad till sjuklön ska arbetstagare styrka nedsättning av arbetsförmåga med läkarintyg från och med dag åtta i sjukperioden. Även möjlighet att begära förstadagsintyg återinförs.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Den tillfälliga ersättningen för karensavdrag som arbetstagare och egenföretagare under pandemin har kunnat få från Försäkringskassan upphör.

Arbetsgivaren ska precis som tidigare fortsätta göra karensavdrag enligt bestämmelser i gällande kollektivavtal.

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Den tillfälliga kompensation som utgått under coronapandemin till arbetsgivare upphör från och med den 1 oktober 2021.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning när skola eller förskola stänger

De åtgärder som upphör gälla är:

  • viss sjukpenning i förebyggande syfte till personer i vissa riskgrupper,
  • viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till personer i riskgrupp,
  • viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn (regeringen avser förlänga ersättningen till och med januari 2022) och
  • viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger (regeringen avser förlänga ersättningen till och med januari 2022).
Uppdaterad
den 20 september, 2021