Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdateringar och aktuella förslag från regering och myndigheter

De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har sedan mars 2020 uppdaterat våra webbsidor hundratals gånger om de åtgärder som specifikt berör arbetsgivare. Vi publicerar också länkar till rätt information hos regering, riksdag och myndigheter.

Förlängning av de allmänna råden till och med september

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september. Det innebär bland annat att stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån när det går samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Även verksamheter har fortsatt ansvar för att vidta lämpliga åtgärder för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten: Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen har bland annat

  • länkar till rätt information hos regering och myndigheter,
  • samlad information om hur du ska agera som chef,
  • information och tips om försiktighetsåtgärder,
  • hur du samverkar med fackliga organisationer och skyddsombud och
  • frågor och svar om personlig skyddsutrustning.

Ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Vi vill med våra guider underlätta för dig i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Just nu framför allt för att minska smittspridning.

Uppdaterad
den 13 juli, 2021