Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdateringar och aktuella förslag från regering och myndigheter

De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har sedan mars 2020 uppdaterat våra webbsidor hundratals gånger om de åtgärder som specifikt berör arbetsgivare. Vi publicerar också länkar till rätt information hos regering, riksdag och myndigheter.

Lättnader av restriktioner från och med 15 juli

Enligt Folkhälsomyndighetens plan lättas en rad restriktioner från och med den 15 juli 2021. Regleringen om max antal personer per kvadradmeter för handelsplatser, gym med mera tas bort. Storleken på sällskap vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Fortfarande ska avstånd hållas och trängsel undvikas. 

Folkhälsomyndigheten: Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli

Skolan öppnar i höst

Endast när Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen sker på distans ska så ske, annars gäller närundervisning som huvudregel när höstterminen börjar.

Utbildningsdepartementet: Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen har bland annat

  • länkar till rätt information hos regering och myndigheter,
  • samlad information om hur du ska agera som chef,
  • information och tips om försiktighetsåtgärder,
  • hur du samverkar med fackliga organisationer och skyddsombud och
  • frågor och svar om personlig skyddsutrustning.

Ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Vi vill med våra guider underlätta för dig i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Just nu framför allt för att minska smittspridning.