Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdateringar och aktuella förslag från regering och myndigheter

De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har sedan mars 2020 uppdaterat våra webbsidor hundratals gånger om de åtgärder som specifikt berör arbetsgivare. Vi publicerar också länkar till rätt information hos regering, riksdag och myndigheter.

Ny pandemilag träder i kraft den 10 januari 2021

Riksdagen fattade beslut den 8 januari 2021 om en ny tillfällig pandemilag som gäller från och med den 10 januari till den 30 september 2021. 

Med stöd av den nya pandemilagen inför regeringens nya regler som ska begränsa spridning av covidsmitta. Mer specifikt handlar det om begränsning av antal besökare i badhus, gym, butiker och köpcentrum samt privata sammankomster. 

Folkhälsomyndigheten har även beslutat om bindande föreskrifter kopplade till pandemilagen och regeringens förordning. 

Åtgärder för minskad smittspridning i skolan

Regeringen ändrar förordningen vilket ger skolor möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridning. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor fortsätter med fjärr- eller distansundervisning till den 24 januari 2021. Folkhälsomyndigheten ger också tips på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning i högstadieskolor. 

Skolverket har en samlad informationssida med stödmaterial för undervisning under coronakrisen. 

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen har bland annat

  • länkar till rätt information hos regering och myndigheter,
  • samlad information om hur du ska agera som chef,
  • information och tips om försiktighetsåtgärder,
  • hur du samverkar med fackliga organisationer och skyddsombud och
  • frågor och svar om personlig skyddsutrustning.

Ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Vi vill med våra guider underlätta för dig i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Just nu framför allt för att minska smittspridning.

Uppdaterad
den 15 mars, 2021