Nya rekommendationer från den 1 november

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer för testning av covid-19 från den 1 november 2021. Fortsatt gäller uppmaningen om att stanna hemma vid symtom. En påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 rekommenderas även flera grupper.

De uppdaterade rekommendationer säger att alla ska stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Även rekommendationerna för testning av covid-19 uppdateras från den 1 november, för att fokusera på miljöer och grupper där det finns risk för allvarliga konsekvenser och spridning vid covid-19.

Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte testas.

När de uppdaterade rekommendationerna börjar gälla kan dessa grupper kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Grupper som fortsatt rekommenderas testning är personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom. 

Stanna hemma vid symtom

Rekommendationen om att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en ny luftvägsinfektion gäller alla personer, oavsett om man är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19. Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Ovaccinerade och personal inom vård och omsorg

Ovaccinerade personer rekommenderas även i fortsättningen att testa sig så snart som möjligt vid symtom och stanna hemma i väntan på testresultat. Alla ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19 ska testa sig.

Det gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt som är ovaccinerade och som inte haft covid-19 de senaste sex månaderna. Testning rekommenderas också fortsatt – oberoende av vaccination – för personal inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.

Andra grupper som omfattas, oberoende av vaccinationsstatus är till exempel hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, äldreomsorgstagare och patienter i behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.

Påfyllnadsdos av vaccin rekommenderas flera grupper

Folkhälsomydigheten rekommenderar även att en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 erbjuds alla som är 65 år och äldre. Samtidigt erbjuds även personal på särskilda boenden och personal inom hemsjukvård och hemtjänst en påfyllnadsdos. Detta eftersom det, enligt Folkhälsomyndigheten, är viktigt skydda vårdtagare inom dessa verksamheter. Det är regionerna som beslutar om när de olika grupperna ska erbjudas vaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.