”En ödmjuk inställning är viktig när vi ska tillbaka till arbetsplatsen”

Den 9 februari upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om att den som kan bör jobba hemifrån. När rekommendationen först infördes blev digitalt distansarbete från hemmakontoret det nya normala för många. Nu står arbetsgivare och medarbetare inför ännu en ny fråga – hur ska vi komma tillbaka till jobbet?

I nära två år har fysiska möten, gemensamma luncher och dagar i kontorslandskap ersatts av videosamtal, delade presentationer och digitala fikastunder. Arbetsledning och avstämningar har skett genom en skärm och vi har trivts olika bra med de förutsättningar som pandemin medfört på arbetslivet. Vissa har längtat tillbaka till arbetsplatsen, medan andra har upplevt många fördelar med hemarbetet och vill fortsätta med det i olika grad.

–  Behovet av social samvaro varierar och synen på effektivitet och balans i livet är individuell. När rekommendationerna om hemarbete nu hävs är det viktigt att både arbetsgivare och medarbetare har en ödmjuk inställning, vi vet inte allt om den fas som nu tar vid, säger Kerstin Wrisemo, arbetsmiljöexpert på Fremia.

Ta vara på lärdomar och hantera det negativa

Den långa perioden av hemarbete har lett till nya erfarenheter och lärdomar för både verksamheter och individer. När arbetet åter igen ska organiseras efter nya förutsättningar, är det viktigt att arbetsgivare tar vara på dessa lärdomar och ser över vilka parametrar som kan tas med i verksamheten framöver. 

–  Det är en utmaning för alla, vi ska ställa om till en ännu ny situation, men på ett annat vis. Vi behöver hitta sätt att bygga vidare på det positiva från tiden som gått och att hantera det negativa. Vi behöver hitta våra vägar fram och vara lyhörda, säger Kerstin Wrisemo.

Samverkan och uppföljning centralt i återgången

Verksamhetens uppdrag och behov är den röda tråden genom arbetsgivarens hantering av återgången till arbetsplatsen. Det behöver sys ihop med medarbetarnas olika roller och ansvar och chefens förutsättningar att arbetsleda. Därför är samverkan och uppföljning med skyddsombud och medarbetare centralt. Det är också viktigt att se till de medarbetare som inte har haft alternativet att jobba hemifrån under pandemin. De har behövt göra många förändringar och anpassningar och ställs också inför en ny vardag när de hemarbetande kollegorna kommer tillbaka. Nya riskbedömningar och åtgärder kan behövas för att förhindra smittspridning när fler ska utföra sitt arbete vid arbetsplatsen.

–  Arbetsgivare behöver se över om det går att hitta anpassningar för så väl den fysiska, praktiska och sociala arbetsmiljön. Det kan handla om att hantera oro, minska trängsel, införa extra städning, att uppdatera de tekniska och digitala verktygen eller att hitta nya former för den sociala interaktionen på jobbet, säger Kerstin Wrisemo.

Kan arbetet organiseras annorlunda?

Innan pandemin har det funnits en skepsis mot att jobba hemifrån, både bland arbetsgivare och medarbetare. När hemarbetet nu har varit vardag under en längre tid, finns det anledningar för arbetsgivare att ställa sig frågan om arbetet framåt behöver organiseras på ett annat sätt.

–  Att skilja på arbete kan vara en väg framåt i resonemanget. Vilka arbetsuppgifter kan utföras på distans och vilka behöver utföras på arbetsplatsen? Kortare avstämningar och individuellt arbete kan kanske göras på distans medan kreativa arbeten görs på jobbet, säger Kerstin Wrisemo.

Fremia för dialog med myndigheterna

Under pandemin har Fremia kontinuerligt fört dialog med myndigheterna om den faktiska innebörden av rekommendationerna. I nuläget ligger fokus på att förtydliga myndigheternas rekommendationer gällande återgången till arbetsplatsen. Tillsammans med andra parter på arbetsmarknaden, träffar Fremia bland annat Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. 

–  Om vi hittar otydligheter eller saknar svar kring rekommendationerna lyfter vi det vidare till myndigheterna, det är viktigt att de är entydiga för att underlätta återgången och vardagen för Fremias medlemmar, säger Kerstin Wrisemo.