Nya åtgärder från den 8 december 2021

Från och med den 8 december 2021 inför Folkhälsomyndigheten nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av Covid-19.

Trots att vaccinationerna ger ett bättre läge idag än vid samma tid förra året, inför Folkhälsomyndigheten nya åtgärder från den 8 december 2021. De liknar tidigare råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19. Här finns information samlad om de rekommendationer som riktas till arbetsgivare samt om tillställningar inför julen.

Innehåll

Rekommendationer från den 8 december 2021
Folkhälsomyndighetens rekommendationer till arbetsgivare
Inför kommande firanden och högtider
Arbetsgivarens riskbedömning viktig inför tillställningar
Stöd i din specifika situation

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att vaccinationerna gör situationen med covid-19 väsentligt bättre idag jämfört med den här tiden i fjol. De betonar vikten av att arbetet med att vaccinera alla som rekommenderas vaccination fortsätter snabbt och effektivt. Samtidigt ökar smittspridningen i Sverige med en viss påverkan på hälso-och sjukvården som följd, därför införs nu nya åtgärder.

Rekommendationerna riktade mot arbetsgivare handlar bland annat om att underlätta för anställda att vaccinera sig, att göra det möjligt att hålla avstånd på arbetsplatsen och att möjliggöra hemarbete i viss uträckning.

Rekommendationer från och med den 8 december

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten:

 • Alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Alla vuxna rekommenderas att om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • Alla vuxna rekommenderas att använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.
 • Allmänna råd till ges även till serveringsställen för att möjliggöra att hålla avstånd.
 • Gällande skola och fritidsaktiviteter skriver Folkhälsomyndigheten att det står för mer än utbildning och fysisk aktivitet, till exempel socialt sammanhang och som skyddsnät för dem i utsatta situationer.
 • Idrottsaktiviteter kan genomföras om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till arbetsgivare

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
 • Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

Inför kommande högtider

Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare: Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

Läs mer om allmånna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Arbetsgivarens riskbedömning viktig inför tillställningar

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller inte enbart i arbete utan även för sådant som är kopplat till arbetet, exempelvis om du som arbetsgivare arrangerar ett julbord eller mingel som hamnar utanför arbetstid.

Fremia anser att arbetsgivare bör vidta försiktighetsprincipen och följa rekommendationerna från myndigheterna. Alla arbetsgivare ska därtill göra sina egna riskbedömningar. Detta gäller oavsett om tillställningen omfattas av krav på vaccinationsbevis eller inte. Om riskbedömningen visar att det finns risk för spridning av smitta och att personal med flera riskerar att bli sjuka, behöver det ligga till grund för arbetsgivarens beslut om tillställningen.

Risker att ta ställning till

 • Kan tillställningen genomföras på ett smittsäkert sätt?
 • Går det att hålla avstånd så att trängsel inte uppstår?
 • Finns det möjlighet att tvätta händerna?
 • Kommer alla gäster samtidigt eller slussa de in vid lite olika tider för att undvika trängsel?
 • Hur stor är lokalen?
 • Hur väl fungerar ventilationen?
 • Hur många personer sitter vid samma bord och äter?
 • Kan trängsel uppstå i kapprum och vid toaletter? 

Hör av dig om din specifika situation

Har du frågor om hur en specifik situation inom din verksamhet ska hanteras? Vi rekommederar dig att kontakta din personliga rådgivare och resonera om dem. 

Kontakta din rådgivare.