Förhöjda risker för gravida vid covid-19

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket har gjort en gemensam bedömning att gravida som smittas av covid-19 under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. Därför bör försiktighetsprincipen gälla. Socialstyrelsen rekommenderar att gravida inte utsätts för smitta i arbetet från vecka 20.

Smittspridningen och coronapandemin har nu pågått i över ett år. Nya muterade varianter av coronaviruset fortsätter att spridas i landet. Viruset har av Arbetsmiljöverket bedömts ingå i den nästa högsta riskklassen som finns för smitta, riskklass 3 av 4.

Gravida som varit sjuka i covid-19 eller som är fullvaccinerade har dock samma skydd som befolkningen i övrigt. 

Arbetsgivarens ansvar

Huvudsyftet med arbetsmiljölagstiftningen är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. När en arbetsgivare får veta att en arbetstagare är gravid ska arbetsgivaren undersöka och riskbedöma det arbete och de arbetsförhållanden som den gravida medarbetaren har hos arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2007:5, om gravida och ammande arbetstagare. Smittrisk ska tas med i arbetsgivarens riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2018:4, om smittrisker.

I riskbedömning bör arbetsgivaren ta med vad myndigheter och forskning i dag vet om coronavirusets inverkan på gravida. Annan sakkunnig hjälp kan också behövas för riskbedömning om arbetsgivaren inte har tillräcklig kompetens själv för bedömningen.

Om det inte går att ta bort riskerna ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är möjliga och rimliga för att ge andra arbetsuppgifter under till medarbetaren under graviditeten. Så länge riskerna finns kvar får den gravida arbetstagaren inte arbeta. Dialog och delande av information med den gravida medarbetaren är givetvis viktigt i allt detta men arbetsgivarens noggranna riskbedömning blir den som gäller.Medarbetaren kan då ansöka om graviditetspenning för den tid hon inte kan arbeta.

Graviditetspenning kan även ansökas när det gäller fysiskt ansträngande arbete. Då kan graviditetspenning ges från 60:e dagen innan beräknad förlossning.

För övriga frågor om corona, se även vår arbetsgivarguide om corona.

Information om gravida arbetstagare, covid-19 och graviditetspenning hittar du här:

Försäkringskassan: Medarbetare väntar barn

Socialstyrelsen: Covid-19 ökar risken att föda för tidigt

Folkhälsomyndigheten: Om covid-19 för gravida

Arbetsmiljöverket: Gravida och covid-19 på arbetsplatsen – försiktighetsprincipen ska råda

Uppdaterad
den 24 augusti, 2021