Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdateringar och aktuella förslag från regering och myndigheter

De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har sedan mars 2020 uppdaterat våra webbsidor hundratals gånger om de åtgärder som specifikt berör arbetsgivare. Vi publicerar också länkar till rätt information hos regering, riksdag och myndigheter.

Beslut om förlängning av tillfällig föräldrapennning

Regeringen fattade den 17 december 2020 beslut om att förlänga möjligheterna till tillfällig föräldrapenning i samband med skolstängning och nyligen allvarligt sjuka barn. 

Ändrad information från Arbetsmiljöverket

Detta gäller anmälan allvarligt tillbud och dokumentation vid konstaterad exponering för coronasmitta enligt föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4). Ändringarna gjordes den 17 december 2020. 

Förslag om förlängning i sjukförsäkringen

Den 14:e december 2020 föreslog regeringen att förlänga tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen till och med den 30 april 2021. Det handlar om bestämmelserna om ersättning för karensavdrag, kompensation till arbetsgivare för sjuklönekostnaden samt uppskjutet krav på läkarintyg från och med dag 15.

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen har bland annat

  • länkar till rätt information hos regering och myndigheter,
  • samlad information om hur du ska agera som chef,
  • information och tips om försiktighetsåtgärder,
  • hur du samverkar med fackliga organisationer och skyddsombud och
  • frågor och svar om personlig skyddsutrustning.

Ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Vi vill med våra guider underlätta för dig i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Just nu framför allt för att minska smittspridning.

Uppdaterad
den 15 mars, 2021