Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdateringar och aktuella förslag från regering och myndigheter

De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har sedan mars 2020 uppdaterat våra webbsidor hundratals gånger om de åtgärder som specifikt berör arbetsgivare. Vi publicerar också länkar till rätt information hos regering, riksdag och myndigheter.

Förslag om förlängning av åtgärder

Normalt publicerar vi inte information om förslag, utan först när förslaget gäller, men det här förslaget är så omfattande att vi gör ett undantag.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en förlängning av åtgärderna med anledning av coronakrisen. Förslaget omfattar korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till företag.

Läs mer om korttidspermittering och omställning.

Beslut om rätt till ersättning för riskgrupper

Förlängning från 90 dagar till 184 dagar

Rätten till ersättning för riskgrupper med anledning av coronakrisen förlängs. Det beslutade riksdagen den 11 november 2020. Beslutet omfattar förebyggande sjukpenning, smittbärarpenning och tillfällig föräldrapenning.

Läs arbetsgivarfrågorna om sjukfrånvaro och att vara hemma från jobbet, till exempel karens, sjuklön, sjukpenning, smittbärarpenning och sjukintyg (läkarintyg) med anledning av coronakrisen.

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen har bland annat

  • länkar till rätt information hos regering och myndigheter,
  • samlad information om hur du ska agera som chef,
  • information och tips om försiktighetsåtgärder,
  • hur du samverkar med fackliga organisationer och skyddsombud och
  • frågor och svar om personlig skyddsutrustning.

Ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Vi vill med våra guider underlätta för dig i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Just nu framför allt för att minska smittspridning.