Uppdateringar med anledning av coronakrisen

Uppdateringar och aktuella förslag från regering och myndigheter

De senaste uppdateringarna från regering och myndigheter med anledning av coronakrisen. Vi har sedan mars 2020 uppdaterat våra webbsidor hundratals gånger om de åtgärder som specifikt berör arbetsgivare. Vi publicerar också länkar till rätt information hos regering, riksdag och myndigheter.

Nya skärpta nationella restriktioner

Den 18 december 2020 fattade regeringen beslut om skärpta nationella åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19. Detta gäller flera av våra medlemmars branscher.

 • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december 2020.
 • Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
 • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20:00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december 2020.
 • Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.
 • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari 2021. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.
 • Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari 2021.
 • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Folkhälsomyndigheten: Gravida bör inte utsättas för smittorisk

Ny kunskap om förhöjd risk för gravida när det gäller covid-19 gör att Folkhälsomyndigheten förstärker sina rekommendationer om försiktighet. Det gäller alla gravida och särskilt i slutet av graviditeten från och med graviditetsvecka 36 och inför förlossningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör gravida inte heller exponeras för smittorisk på sin arbetsplats. Det gäller framför allt gravida som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Bakgrunden är nya studier som visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för blodproppar och havandeskapsförgiftning hos mamman, samt risk att barnet föds för tidigt. 

Gravida arbetstagare i Region Värmland ska inte arbeta med covidsjuka patienter

Gravida som jobbar på covid-avdelning i Region Värmland ska inte arbeta med behandling och omvårdnad av patienter som är konstaterat eller misstänkt smittade med covid-19. Detta efter ett beslut från Arbetsmiljöverket.

Även om detta gäller region Värmland ska alla arbetsgivare följa den lagstiftning som finns och det kan vara bra att veta att liknande beslut kan fattas hos andra arbetsgivare vid liknande förhållanden.

Arbetsmiljöverket menar att försiktighetsprincipen bör gälla eftersom riskerna med covid-smitta för gravida inte är helt klarlagda. Bakgrunden till beslutet i det aktuella fallet är ett skyddsombuds begäran om åtgärder i Region Värmland. Arbetsmiljöverket gick på skyddsombudets linje vilket innebär att gravida arbetstagare i regionen inte får arbeta med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av covid-19 på den aktuella avdelningen. Dessutom tillkommer ett föreläggande om vite som arbetsgivaren kan tvingas betala om arbetsgivaren inte följer detta. 

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen

Stora arbetsgivarguiden genom coronakrisen har bland annat

 • länkar till rätt information hos regering och myndigheter,
 • samlad information om hur du ska agera som chef,
 • information och tips om försiktighetsåtgärder,
 • hur du samverkar med fackliga organisationer och skyddsombud och
 • frågor och svar om personlig skyddsutrustning.

Ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Vi vill med våra guider underlätta för dig i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Just nu framför allt för att minska smittspridning.

Uppdaterad
den 15 mars, 2021