Lika villkor för arbetsgivare välkommet besked

Påverkansarbete från bland andra KFO har givit resultat. Finansutskottet i riksdagen meddelar att behovet av lika villkor för arbetsgivare med huvudsakligen offentlig finansiering har hörsammats. Även dessa arbetsgivare riskerar att drabbas hårt av coronakrisen.

Reglerna om korttidspermittering ska vara lika för arbetsgivare. Tidigare undantag för arbetsgivare med huvudsakligen offentlig finansiering tas bort. Det föreslår riksdagens finansutskott.

Beslut i riksdagen tas den 2 april 2020.

Från betänkandet framgår att utskottet välkomnar regeringens förslag om korttidsarbete men ser behov av några förändringar och förtydliganden i förhållande till propositionen.

Det handlar om arbetsgivare vars verksamhet i huvudsak är finansierad av allmänna medel där utskottet föreslår att undantaget för att ta del av stöd för korttidsarbete slopas tillfälligt.

Beskedet välkomnas av flera av Arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar främst inom hälsa, vård och övrig omsorg.

Uppdaterad
för 7 månader sen