Uppdaterad instruktion för skyddsutrustning

Bristen på personlig skyddsutrustning har varit ett stort problem inom verksamhetsområdet hälsa, vård och övrig omsorg. Fremia har under lång tid haft dialog med SKR i frågan som nu har publicerat information kring förslag av kommunernas hantering av inköp av den skyddsutrustning som behövs.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den personliga skyddsutrustning som behövs under covid-19. Personlig skyddsutrustning ska vara kontrollerad och säker för användning. Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

  1. Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  2. Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus.
  3. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen.

Det har varit oklart hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har därför tagit fram ett förslag till rutin. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen som i sin tur rapporterar till Socialstyrelsen.

Jasmina Helander

Titel
Biträdande förhandlingschef Välfärd: förskola och skola, hälsa, vård och omsorg, sjukvård, tandvård, personlig assistans, arbetsintegrerande sociala företag, arbetare inom civilsamhället.
Telefonnummer
08-702 54 18
E-postadress

Kerstin Wrisemo

Titel
Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor
Telefonnummer
08-702 54 37
E-postadress
Uppdaterad
för 7 månader sen