Arbetsmiljöverkets lokala beslut om skyddsutrustning gäller inte för alla arbetsplatser

Fallet Serafen ska inte ses som generellt

Det lokala beslut om skyddsutrustning på vård- och omsorgsboendet Serafen i Stockholm, där Arbetsmiljöverket gick på skyddsombudets linje, gäller enbart på den arbetsplatsen. Det meddelar Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket gemensamt.

Om arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa, och arbetsgivaren inte agerar, kan skyddsombudet gå in och avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp.

Fallet Serafen i Stockholm

Arbetsmiljöverket kopplas in

Det var vad som inträffade på vård- och omsorgsboendet Serafen i Stockholm veckan före påsk 2020.

Ett skyddsombudsstopp är allvarligt. Det är också själva idén. Arbetsmiljöverket kopplas in om inte arbetsgivare och skyddsombud löser situationen själva. Som myndighet ska Arbetsmiljöverket ta ställning i just den uppkomna situationen. Antingen avslutas stoppet eller så fortsätter det tills åtgärder är genomförda.

På Serafen kopplades Arbetsmiljöverket in och beslutade att gå på skyddsombudets linje.

Orsaker till skyddsombudsstopp

Nu när skyddsutrustning inte räcker till så kan skyddsombudsstopp bli vanligare. En stor del av anledningen är brister i skyddsutrustning, och omständigheter i användningen av den, men också den oro som kommit in i bilden på grund av covid-19 och smittrisk.

Varje fall är unikt

Den situation som uppkom på Serafen i Stockholm är unik. Att många kämpar med bristen på skyddsutrustning är däremot regel snarare än undantag.

Situationen är också ett exempel på vad som kan hända i det svåra läge som särskilt verksamheter inom hälsa, vård och omsorg befinner sig. Men Arbetsmiljöverkets ställningstagande och beslut i det enskilda fallet är inte generellt. Det vill både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket understryka efter att fallet Serafen uppmärksammats stort i medierna.

Myndigheternas uppdrag och roller

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i smittskyddsfrågor och Arbetsmiljöverket är den myndighet som har i uppdrag att se till att företag och organisationer följer gällande regler inom arbetsmiljö och arbetstid