Korttidsarbete: Tillväxtverkets förtydligande gällande semester

Stöd för korttidsarbete ska inte utgå för semesterlöner förtydligar Tillväxtverket. Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

All semester betraktas som frånvaro vid beräkning av preliminärt stöd. Något stöd kommer inte att beviljas för semesterfrånvaro. Vid avstämning ska företagen redovisa all frånvaro, inklusive semester. Om det utbetalade preliminära stödet inte stämmer med den faktiskt arbetade tiden för stödperioden kommer överskottet att dras av från kommande stödperiod. Ingen återbetalning ska göras nu.

Vår bedömning är att det är väldigt olyckligt med sena besked som ändrar förutsättningarna för företagen på det här sättet. Hela lönekostnaden i sommar hamnar nu hos företagen. Tillväxtverkets ändrade tolkning riskerar att slå hårt ekonomiskt.

Tillväxtverket: Frågor och svar om korttids­arbete­­.

Utdrag från tillvaxtverket.se: »Tillväxtverket har tidigare har gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Vi har nu efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet.«

Jesper Neuhaus

Titel
Förhandlingschef
Telefonnummer
08-702 54 32
E-postadress
Uppdaterad
den 25 februari, 2022