Juridisk spetskompetens gånger tre

Nya samarbetsavtal för högre servicenivå

Vi har skrivit avtal med tre samarbetspartner för att kunna erbjuda dig och våra andra medlemmar särskilt hög servicenivå inom föreningsjuridik, skoljuridik och affärsjuridik. Samarbetet skapar möjligheter för föreningens medlemmar att själva anlita juridisk expertis till förmånliga arvoden.


Avtal med Reuterman Advokatbyrå om affärsjuridisk rådgivning

Reuterman med säte i Göteborg är en fullservicebyrå med juridisk expertkompetens inom all affärsjuridik. De har särskild kompetens inom bland annat EU och konkurrensrätt, fastighetsrätt, it-rätt, kommersiella avtal och offentlig rätt (vilket exempelvis inbegriper offentlig upphandling) och biträder regelbundet klienter inom ideell sektor.


Avtal med Skoljuristerna om skoljuridik

Många av våra medlemmar som har kollektivavtal för förskola och skola hanterar juridiska frågor och tar beslut som får juridiska konsekvenser. Ambitionen med avtalet är att alla ska få de kunskaper som just de behöver för att vara bekväma i sin tjänsteutövning.


Avtal med advokatfirman TM & Partners om föreningsjuridiska tjänster

Advokatfirman TM & Partners arbetar sedan lång tid med kooperativa företag som uppdragsgivare och har gedigen erfarenhet och kunskap om föreningsjuridik, bland annat lagen om ekonomiska föreningar.

Ramavtalet innebär att du som är medlem till kan vända dig till advokatfirman för framförallt föreningsrättsliga frågor, men även andra affärsjuridiska frågor, och få ett förmånligt pris. Genom ramavtalet får du ett fast pris för genomgång och uppdateringar av organisationens stadgar.

Uppdaterad
den 15 oktober, 2020