Vårdmomsen bidrar till kvalitets­försämringar

I mitten av maj skickades en webbenkät ut till medlemmar inom hälsa, vård och övrig omsorg för att kartlägga hur våra medlemmar har påverkats av införandet av vårdmomsen den 1 juli förra året.

Hela 19 procent vittnar om att de har påverkats av införandet av vårdmomsen. Särskilt tydligt är att vårdmomsens införande påverkat de anställdas arbetsbelastning och att kostnaderna ökat kraftigt vilket har inneburit att kvalitén har påverkats.

Några verksamheter vittnar om att de har blivit tvungna att se över vilka tjänster de verkligen måste köpa in och eventuellt kan utföra själva. Andra verksamheter har tvingats omorganisera och kan exempelvis inte erbjuda konsultation längre. Tjänster som många gånger är en förutsättning för att kunna driva verksamheten.

"Det har blivit dyrare att anlita en konsult. Vi kan ju inte dra av momsen eftersom vi inte har några momsintäkter", "Drabbar en redan svår ekonomi för hemsjukvården", Vi driver en vårdcentral och vid sjukdomar måste patientsäkerheten säkras och vi får ta in hyrläkare och sköterskor. Det är redan dyrt att hyra in personal och nu blev det dessutom 25 % dyrare". Hela 20 procent har anlitat inhyrd personal efter införandet av vårdmomsen.

Nedanstående citat är från en av våra medlemmar tydliggör hur verksamheterna påverkas av införandet av vårdmomsen kopplat till inhyrning: "Vi har inget val. Vi har försökt att hålla nere på inhyrningen men det ger vår verksamhet sämre kvalitet".

Det är uppenbart att införande av vårdmomsen påverkat många av våra medlemmar negativt. Särskilt negativt för de verksamheter som redan har svårigheter att få ekonomin att gå runt. Det uppstår även en snedvriden konkurrenssituation eftersom privata verksamheter inte har avdragsrätt på ingående moms. Offentligt drivna verksamheter kan däremot kompenseras för sina momskostnader för den inhyrda personalen.

Resultaten av undersökningen bygger på svaren från drygt 200 respondenter som besvarade enkäten.

Uppdaterad
för 4 månader sen
Jasmina Helander Biträdande förhandlingschef Välfärd: förskola och skola, hälsa, vård och omsorg, sjukvård, tandvård, personlig assistans, arbetsintegrerande sociala företag, arbetare inom civilsamhället. jasmina.helander@fremia.se