Nya inspektioner från Arbetsmiljöverket i sommar

Uppdaterat: Arbetsmiljöverket kör igång med en ny vända av inspektioner. Nu är det arbetsplatser inom branscherna vård, äldreomsorg, handel och lokalvård som är berörda. Inspektionerna sker nu under sommaren 2020. Något slutdatum är inte angivet men enligt Arbetsmiljöverket rör det sig om totalt cirka 600 arbetsplatser.

Inspektionerna fokuserar på det förebyggande arbetsmiljöarbetet och är särskilt inriktade på riskbedömning och kontroller av skyddsutrustning. Det är fråga om två olika inspektionsinsatser. En för skyddsutrustning inom vård och äldreomsorg och en för smittrisker inom handel och lokalvård.

Syftet med inspektionerna är att minska smittrisker bland medarbetare. Att fortfarande tänka och jobba förebyggande. Det är för tidigt att blåsa faran över.

Inspektion av skyddsutrustning inom vård och äldreomsorg

Inom vård och äldreomsorg handlar det om att kontrollera att skyddsutrustning som används är säker och också uppfyller de säkerhetskrav som Arbetsmiljöverket och CE-märkningen fastställer.

Arbetsmiljöverket räknar med att antalet inspektioner blir cirka 300 stycken. Läs mer på Arbetsmiljöverket granskar skyddsutrustning i vård och äldreomsorg.

Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker, föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning, föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete samt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg.

Inspektion av smittrisker inom handel och lokalvård

Inom lokalvården kan det vara risker i samband med rengöring av utrymmen, som exempelvis toaletter, där smittade kan ha vistats. Praktiskt sett handlar det på alla arbetsplatser till stor del om att undvika trängsel.

Arbetsmiljöverket säger att antalet inspektioner blir cirka 300 stycken även här. Läs mer på Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker.

Vad händer nu?

Du som är arbetsgivare bör vara medveten om att inspektionerna äger rum och att de sker med ett slumpmässigt urval. Myndigheten brukar alltid höra av sig före inspektion. Det är inte säkert att varje inspektion görs genom ett personligt besök. Det kan lika gärna vara fråga om ett telefonsamtal.

Har du frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete eller hur Arbetsmiljöverket hanterar inspektioner kan du alltid prata med mig.