Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

Regeringen har fattat beslut om direktiv till en utredning vars syfte är att undersöka förutsättningarna för förändrad lagstiftning i fråga om mervärdesskatt vid inhyrd vårdpersonal och inhyrd personal för social omsorg.

Utredningen ska unersöka möjligheterna att motväga konsekvenserna av en förändrad skatteplikt, för att på så sätt uppnå flexibilitet för bemanningen inom hälso- och sjukvården, tandvården och den sociala omsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021. Utredaren ska exempelvis

  • Undersöka de EU-rättsliga förutsättningarna att ändra mervärdesskattelagen så att uthyrning av personal för sjukvård och tandvård (fortsättningsvis vårdpersonal) och uthyrning av personal för social omsorg undantas från mervärdesskatt,
  •  Om en ändring av mervärdesskattelagen inte bedöms möjlig, undersöka förutsättningarna för att på annat sätt neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt vid uthyrning av personal till hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg, och
  • Om det finns förutsättningar för det, lämna nödvändiga författningsförslag.

Vi har tidigare informerat om att kommande statsbidrag avser att skapa förutsättning för regionerna att omförhandla sina vårdavtal. Vi välkomnar regeringens utredning och ser att samtliga verksamheter som berörs av vårdmomsen kompenseras, oavsett om det är hälso- och sjukvård, social omsorg eller tandvård.