Företaget där språket inte är ett hinder vid rekrytering

På Hemfrid, som arbetar med hushållsnära tjänster, är det svenska språket inte en fokusfråga vid rekrytering. Anledningen bakom det var att man upptäckte att det var svårt att rekrytera personal. Därför genomfördes en satsning för att våga bredda rekryteringsbasen genom att inkludera bra personal oavsett nivå på språkkunskap.

Bland dem som anställdes förra året var 80 procent födda i ett annat land. Hemfrid sysselsätter idag uppskattningsvis 67 olika nationaliteter.

- Hemfrid har valt att satsa på individer som har färdigheter, personliga egenskaper och samma värderingar som organisationen som passar bra i sammanhanget. Ofta är dessa personer svåra att hitta och då kan det vara en idé att satsa på att utbilda personal som stämmer väl överens med organisationens kultur och värderingar.

För att integrera de medarbetare som behöver extra stöd i svenska språket har Hemfrid haft ett samarbete med Swedish for Professionals under sex års tid. Samarbetet innebär att företaget håller kurser i Svenska efter arbetstid på kontoret. Kurstillfällena hålls någon gång i veckan och deltagarna får hemläxor att utföra.

För de medarbetare som vill stanna kvar på Hemfrid finns det även möjligheter att utvecklas internt i sin yrkesroll genom en handledarutbildning. Utbildningen syftar till att utbilda anställda, vilket skapar en tillhörighet mellan medarbetarna på arbetsplatsen och ger individer möjlighet att göra karriär. Idag är uppskattningsvis 90 procent av Hemfrids medarbetare kvinnor som inte har samma möjlighet att delta i utbildningarna på kontoren. Därför pågår just nu ett projekt att digitalisera verksamheten och att arbeta med filmer som utbildningsstöd. Det har lett till att Hemfrid nu arbetar med att ta fram en e-utbildning.

Kompetensutveckling som på sikt ska leda till en ny karriär

Fia Engström, personalchef på Hemfrid, tycker att det viktigaste är att arbetsplatsen kompetensutvecklar i det svenska språket och ger enskilda individer större självförtroende att så småningom gå vidare i sin karriär.

Vi märker att de medarbetare som går våra språkutbildningar, förutom att de behärskar svenska språket bättre, även får en annan lojalitet till arbetsplatsen och vill utvecklas i sin yrkesroll. Det här ger våra medarbetare en chans att stärka sin yrkesposition, inte bara på Hemfrid utan även på den svenska arbetsmarknaden i stort. Risken är att personer som inte integrerats på arbetsplatsen fastnar i instegsjobben trots att de egentligen kanske vill vidare i sin karriär. Därför tror vi att det är betydelsefullt att kompetensutveckla våra medarbetare så att de så småningom kan gå vidare i sina yrkesliv.

Nu deltar ett 30-tal medarbetare i ett pilotprojekt med språk-appen Lingio. Språkappen erbjuder kurser i Svenska fokuserat på specifika arbetsuppgifter. Användarna får med hjälp av dialoger, texter och ordlistor lära sig professionell svenska med hjälp av den digitala appen. Förhoppningen är att det kan bli ett recept för framgång för att kompetensutveckla fler medarbetare.