Brister i kommunernas beredskap

Medlemsundersökning inom hälsa, vård och övrig omsorg

Under september har en webbenkät skickats ut till medlemmar inom hälsa, vård och övrig omsorg för att kartlägga hur merkostnadsersättning med anledning av covid-19 och införandet av äldreomsorgslyftet har påverkat våra medlemmar.

Ersättning för merkostnader med anledning av covid-19

Det en ganska nedslående bild som skildras. Hälften av de verksamheter som har ansökt om merkostnadsersättning i samband med covid-19 har haft problem. Det är tydligt att ansökningsprocesserna i de olika kommunerna har fungerat dåligt. Problemen handlar om uteblivande svar, okunskap i kommun om vad ersättningen innebär och att det finns olika tolkningar i lagen kring ersättningen.

Nedanstående citat är från våra medlemmar tydliggör problematiken: 

"Ingen vet vad jag pratar om när jag ringer dem","En del kommuner har tolkat det som om att vi inte har rätt att ansöka om merkostnader" och "Stockholms stad har inte visat något intresse att finansiellt ersätta drabbade hemtjänstbolag som på grund av covid-19 förlorat många kunder".

Äldreomsorgslyftet

Även bland de medlemmar som har ansökt om äldreomsorgslyftet har det funnits problem så som utebliven återkoppling eller att det inte finns någon process hos någon av de kommuner som våra medlemmar har haft kontakt med.

"Vi har haft problem med att många av våra kunder pausade hemtjänsten under några månader och vi fick då ett inkomstbortfall".

Vi uppskattar den heltäckande bild vi har fått av hur bekymmersamt det kan se ut i kontakten med kommuner, och inte minst hur olika. Det ska sägas att ett fåtal kommuner lyfts fram som att de fungerar exemplariskt. Vi kommer framöver intensifiera vårt arbete med SKR, runt dessa frågor, nu med ett gediget kunskapsunderlag om kommunala olikheter och svårigheter vilka hindrar fokus på det viktiga välfärdsuppdraget.

Resultaten av undersökningen bygger på svaren från drygt 100 respondenter.

Uppdaterad
den 23 december, 2020
Jasmina Helander Biträdande förhandlingschef Välfärd: förskola och skola, hälsa, vård och omsorg, sjukvård, tandvård, personlig assistans, arbetsintegrerande sociala företag, arbetare inom civilsamhället. jasmina.helander@fremia.se