Inspektionsrunda från Arbetsmiljöverket

Cirka 250 förskolor kommer att kontaktas för inspektion

Under september 2020 startar Arbetsmiljöverket en tillsyn bland privata förskolor för att kontrollera hur arbetsgivare förebygger smittrisker med avseende på coronapandemin. Tillsynen genomförs som telefonintervjuer. Totalt 250 inspektionstillfällen är planerade.

Det kan hända att du blir uppringd av tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket snart. De kör en ny inspektionsrunda bland privata förskolor. Men det är inget du behöver vara orolig över.

För att underlätta för alla vid inspektionen har gruppen på Arbetsmiljöverket tagit fram ett material med samtalsstöd som berättar om hur du kan förbereda dig. Jag föreslår att du delar materialet med ditt skyddsombud på arbetsplatsen.

Tillsynen handlar om lokala riskbedömningar och förebyggande åtgärder. Under hösten och vintern kommer cirka 250 inspektioner att genomföras i hela landet, meddelar Arbetsmiljöverket. Du kommer att bli aviserad via telefonsamtal eller brev om din förskola är utvald för inspektion.

Åtgärden vänder sg i detta fall till förskolor som drivs i privat regi. Förskolor i kommunal regi inspekteras i en separat tillsynsåtgärd. Även då kommer Arbetsmiljöverket att kontrollera hur arbetsgivare förebygger smittrisker.

Ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller dö av jobbet. Det är något som vi alla jobbar för, meddelar myndigheten. Och det gör förstås vi på Fremia också.

Kontakta mig om du undrar över något.