Ledarskap i kristider

I den sista delen av vår artikelserie om ledarskap i kristider intervjuas Therése Wallén från FVBU om de utmaningar hon som ledare stött på under pandemin. Vad krävs för att leda en organisation genom en kris, och hur fattar man beslut när det saknas fakta och riktlinjer?

Under coronapandemin har många arbetsgivare behövt hantera svåra utmaningar gällande skyddsutrustning, höga sjuktal och en stor oro bland sina medarbetare. Tvingats fatta svåra beslut samtidigt som det ofta saknats riktlinjer.

Therése Wallén är director på FVBU, Föreningen för värdefulla barn och ungdomar, som bland annat driver fristående förskolor.

Tidigare har vi även intervjuat Robert Wikgren som är HR-direktör på vårdbolaget Förenade Care samt Ulrika Karlborg, VD på Kooperativet Olja som bedriver personlig assistans, som delar med sig av sina tips om krishantering.  

Uppdaterad
den 12 april, 2021