Nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning från 2021

Den 1 januari 2021 kommer föreskrifterna om arbetsplatsens utformning att ändras. Bland nyheterna kan nämnas hänsyn till funktionshindrade vid större ombyggnationer eller projektering av nya arbetsplatser.

De nya föreskrifterna är tydligare med att omfatta alla arbetsplatser där arbetsgivare kan påverka utformningen av lokalerna. Idén är att arbetsmiljön ska vara inkluderande och bra för alla. De nya föreskrifterna har också undantag för arbete i eget eller andras hem.

De nuvarande 115 bestämmelserna blir totalt 166 från den 1 januari 2021. Läs mer om förändringarna av arbetsplatsens utformning med hänsyn till arbetsmiljön och om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du som är medlem kan också kontakta mig eller arbetsgivarjouren om du har frågor.

Kerstin Wrisemo

Titel
Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor
Telefonnummer
08-702 54 37
E-postadress
Uppdaterad
den 7 juli, 2020