Program stärker skydd mot rån i handeln

Risk för rån, stölder och hot är vardag för anställda inom butik och handel. Nu lanseras en ny webbplats med ett förebyggande program på 13 punkter som ska bidra till en tryggare butiksmiljö. Bakom satsningen står Handelsrådet, Polisen och Brottsförebyggande rådet.

Förra året 2017 anmäldes 724 butiksrån i Sverige. Antalet anmälda butiksstölder och snatterier var hela 45 633. Statistiken säger en del om hur det står till med arbetsmiljön för butiksanställda.

Förebyggande på 13 punkter

Ett effektivt sätt att skapa säkrare arbetsförhållanden är förebyggande åtgärder och samverkan mellan handelns aktörer.

Därför lanserar Handelsrådet, Polisen och Brottsförebyggande rådet programmet Skydd mot rån i handeln. Det består av webbutbildning, information, film, rutiner, stöd och besiktningar som vänder sig till butikschefer, fastighetsägare och centrumchefer.

Programmet är paketerat i 13 pedagogiska åtgärder och finns publicerade på webbplatsen skyddabutiken.se.

Säkerhetsskydd som syns

Den som genomför alla de 13 åtgärderna kan bli godkända vid en besiktning och få en synlig dekal som upplyser besökare om att butiken är säkerhetsskyddad.

Ett exempel på effektiv brottsförebyggande åtgärd som tidigare genomförts i hela samhället är den minskade kontanthanteringen. Den har ökat tryggheten för både handlare och kunder. Färre kontanter har förutom en säkrare arbetsmiljö också bidragit till ekonomisk vinst för butikerna.

Arbetsgivarföreningen KFO är tillsammans med Handelsanställdas förbund, Akademikerförbunden, Unionen och Svensk Handel initiativtagare och ägare till Handelsrådet.

Uppdaterad
den 5 september, 2018