PTK och KFO överens om pensioner

PTK och KFO har kommit överens om förändringar i pensionsavtalet.

PTK och KFO har ett pensionsavtal som innebär att den som är född 1981 eller senare omfattas av ITP 1. För de som är födda 1980 eller tidigare gäller pensionsplanen KTP 2 som i huvudsak motsvarar ITP 2. De förändringar som PTK och KFO nu har kommit överens berör KTP 2 och den kompletterande avgiftsbestämda delen av pension. Det benämns som ITPK i ITP 2 och som KTPK i KTP 2.

Medlemmar som enbart omfattas av ITP 1 berörs inte av det nya avtalet.

Ålderspensionen höjs

Förändringarna innebär att avsättningen till den kompletterande ålderspensionen höjs från 2 procent till 2,1 och att familjeskyddet finansieras av arbetsgivaren. Samtidigt vill parterna minska arbetsgivarens kostnader. Försäkringsgivare för den här nya formen av KTPK-egenpension blir Folksam. Det innebär att KTP 2 i sin helhet kommer att hanteras av Folksam istället för att även delvis hanteras av Collectum.

Avtalsperioden för KTPK-egenpension är 5 år och gäller från och med den 1 januari 2019.

- Vi är glada över att KFO och PTK har förhandlat fram en framtidssäker lösning. För våra medlemmar innebär detta en enklare hantering plus att vi förbättrar arbetstagarnas förmåner utan att arbetsgivarens kostnader ökar, säger Hanna Becker, pensions- och försäkringsexpert på KFO.

Mer information till de som berörs av avtalet kommer att gå ut under hösten. Har ni frågor om avtalet kontakta gärna hanna.becker@kfo.se.

Uppdaterad
den 17 maj, 2018