Nu förändras det här med pension och försäkring till det bättre för hälsa, vård och omsorg

Det händer positiva saker inom avtalsområdet hälsa, vård och övrig omsorg. Nya försäkringslösningar sänker kostnader och gör försäkringsskyddet bättre. Förhandlingen har tagit två år och är den största förändringen KFO gör på två decennier.

Innehåll
Vad du bör veta
Vad du måste göra
Bakgrund
Vilka anställda berörs?
Tjänstemän
Arbetare
Om du har kollektivavtal för personlig assistans
Vad händer nu?
Översikt händelser
Översikt lönerapportering
Frågor och svar

Sammanfattning

Vad du bör veta

Vad händer?

 • Vi har förhandlat fram nya pensions- och försäkringsavtal med LO och PTK.
 • Det innebär lägre kostnader för dig som är arbetsgivare och bättre villkor för dina anställda. Samtidigt innebär detta vissa förändringar för administratörer i lönerapporteringen.
 • Du som omfattas av avtal för hälsa, vård och omsorg (HVO) får olika försäkringar för anställda tjänstemän och arbetare.

När händer det?

Från och med den 1 januari 2019 — men du måste göra ett par saker före årsskiftet.

Vem påverkas?

 • Alla dina anställda får bättre förmåner.
 • Alla dina anställda inom Kommunals avtalsområde födda 1981 eller senare går över från ITP till nya GTP.
 • Administratörer som sköter personalens löner får en ny rutin.

Vad du måste göra

Vad du som arbetsgivare måste göra före den 31 december 2019.

Din prioritering:

 • Avanmäl arbetare som har ITP 1 från Collectum.
 • Underteckna och skicka tillbaka anslutningsavtalet till Pensionsvalet. Annars riskerar du att få betala vite.

Nya försäkringar, abslutningsavtal från Pensionsvalet

Nya försäkringar. Anslutningsavtalet från Pensionsvalet ska undertecknas före den 31 dec 2018.


Bakgrund

Olika försäkringar för arbetare och tjänstemän är vanligast på den privata arbetsmarknaden. Generellt sett har arbetarnas försäkringar varit billigare än tjänstemännens trots att de i huvudsak ger samma skydd.

Vi går mot premiebestämt

Anställda som omfattas av så kallad förmånsbestämd ålderspension (KTP 2) ger arbetsgivaren högre kostnader än anställda som omfattas av premiebestämd pension (ITP 1, GTP). Från och med 2019 övergår vi gradvis till att arbetare enbart ska omfattas av premiebestämd ålderspension.


Vilka anställda berörs?

Tjänstemän

Tjänstemän kommer som tidigare att omfattas av KTP 2 när de är födda 1980 eller tidigare, och av ITP 1 när de är födda 1981 eller senare. En del medlemmar omfattas enbart av ITP 1 för samtliga anställda.

Vad vi menar med tjänsteman

Som tjänsteman räknas den som omfattas av löneavtal med Vision, Vårdförbundet, Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Det gäller yrken som exempelvis sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, arbetsterapeut och vårdadministration.

Lönerapportering, tjänstemän

 • Nytt: KTP 2 och KTPK administreras helt och hållet av Folksam.
 • ITP 1 administreras av Collectum som tidigare.

Arbetare

Arbetare som är födda 1980 eller tidigare kommer även fortsättningsvis att omfattas av KTP 2. Arbetare som är födda 1981 eller senare omfattas istället av Avtalsförsäkringar KFO-LO och Gemensam Tjänstepension (GTP). Detta gäller även samtliga arbetare, oavsett ålder, vars anställning påbörjas den 1 januari 2019 eller senare.

Vad vi menar med arbetare

Som arbetare räknas den som omfattas av Svenska Kommunalarbetareförbundets (Kommunals) avtalsområde. Det gäller yrken som exempelvis undersköterska och skötare.

Lönerapportering, arbetare

 • Nytt: GTP administreras av Pensionsvalet.
 • Nytt: KTP 2 och KTPK administreras helt och hållet av Folksam.

Oavsett ålder och om den anställde omfattas av KTP, ITP eller Avtalsförsäkring KFO-LO innebär de nya avtalen aldrig en försämring av vare sig pensions- eller försäkringsvillkor. Skiftet leder till bättre förmåner för alla anställda. Arbetsgivarens kostnader kommer att minska.

Om du har kollektivavtal för personlig assistans

Om du har både HVO-avtal och kollektivavtal för personlig assistans, och därför redan rapporterar till Pensionsvalet, måste du skriva på det nya anslutningsavtalet till Pensionsvalet för HVO ändå. Det du egentligen skriver på är uppdaterade försäkringsvillkor till HVO-avtalet. Vilket du som arbetsgivare är skyldig att göra.


Vad händer nu?

Både Collectum och Pensionsvalet kommer att skicka dig information. Om det är något du som är medlem undrar över angående detta kan du kontakta oss på mejladressen nyaforsakringar@kfo.se.

Pensionsvalet kommer att skicka ett avtal om anmälan till GTP. För att du ska kunna betala in premier till de anställdas pension och försäkringar är det viktigt att du skriver under och skickar tillbaka avtalet före den 31 december 2018. Annars riskerar du vite.

Översikt, händelser

2018Nytt 2019
sepAtt göra: okt, nov, decAtt göra: jan
Frågelådan nyaforsakringar@kfo.se öppnar.
 1. Du får brev om pensionsplansbyte från Pensionsvalet där du anger vem som är tjänsteman och vem som är arbetare.
 2. Skriv under anslutningsavtalet från Pensionsvalet.
 3. Gör avanmälan till Collectum.
Rapportera arbetarlöner (Kommunals avtalsområde) födda 1981 eller senare till Pensionsvalet.

Översikt, lönerapportering och fakturering

Folksam tar över hanteringen av KTPK för både arbetare och tjänstemän.

Kommunals avtalsområde
2018Nytt 2019
ITP (Kommunal) rapporteras till och faktureras av Collectum. Inget ITP. Istället GTP som rapporteras till och faktureras av Pensionsvalet.
KTP 2 (Kommunal) rapporteras till och faktureras av Folksam. ITPK blir KTPK. Allt KTP 2/KTPK faktureras av Folksam. Du får en faktura istället för två.
ITPK (Kommunal) rapporteras till Folksam men faktureras av Collectum.
Tjänstemannaavtal
2018Nytt 2019
ITP 1 (tjänstemannaavtal) rapporteras till Collectum. (Ingen ändring.)
KTP 2 (tjänstemannaavtal) rapporteras till och faktureras av Folksam. ITPK blir KTPK. Allt KTP 2/KTPK faktureras av Folksam. Du får en faktura istället för två.
ITPK (tjänstemannaavtal) rapporteras till Folksam men faktureras av Collectum.
Totalt
2018Nytt 2019
ITPK: Fakturor från både Collectum och Folksam. KTPK: Faktura från enbart Folksam.
Du rapporterar löner till ett eller två ställen. Du rapporterar löner till ett, två eller tre ställen eftersom Pensionsvalet tillkommer.

Till och med årsskiftet fortsätter tidigare försäkringar och rutiner att gälla. Du behöver just nu inte göra någonting annat än att skriva under avtalet och skicka det till Pensionsvalet.


Frågor och svar

Välkommen att kontakta mig: Hanna Becker, pensions- och försäkringsexpert, på nyaforsakringar@kfo.se

Uppdaterad
för 7 månader sen