Yrkesintroduktion för nyanlända i fastighetsbranschen

Arbetsgivarorganisationer och fackförbund i fastighetsbranschen har kommit överens om att utvidga yrkesintroduktionsavtalet till att även innefatta nyanlända och personer över 25 år.

– Som många andra branscher har fastighetsbranschen stora rekryteringsbehov och brist på anställda med rätt kompetens. Att utvidga yrkesintroduktionsavtalet till att även innefatta nyanlända är ett sätt att tillföra ny kompetens till branschen, säger parterna i ett gemensamt uttalande.

Utbildning och praktisk erfarenhet

Yrkesintroduktionen är en provanställning under 6 till 12 månader där minst 25 procent av arbetstiden ska vara utbildning. Efter avslutad yrkesintroduktion får arbetstagaren ett intyg på genomförd utbildning. Tidigare har avtalet gällt för ungdomar mellan 15 och 24 år. Nu kan arbetsgivare alltså även anställa nyanlända samt personer som har fyllt 25 år men som varit arbetslösa i ett år. 

Bakom det utvidgade yrkesintroduktionsavtalet står KFO, Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal.

Vem omfattas av avtalet?

Yrkesintroduktionsavtalet gäller för

  • Ungdomar mellan 15–24 år som saknar erfarenhet av yrket
  • Ungdomar mellan 15–24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsför-medlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod
  • Fyllda 25 år och har varit arbetslös på heltid sedan 12 månader
  • Ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
  • Ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning
  • Ny i Sverige sedan 36 månader och har uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Lindström, chefsförhandlare KFO, 08 702 54 00, magnus.lindstrom@kfo.se

 

Relaterad information

Uppdaterad
den 25 januari, 2017