Vad gör att man mår bra på jobbet?

KFO har tillsammans med Ahvo besökt Hälsorum Offerdal i Jämtland för att ta reda på vad som gör att man trivs och mår bra på jobbet.

Den partsgemensamma arbetsmiljökommittén för hälsa, vård och omsorg (Ahvo) har träffat och intervjuat både personal och ledning på hälsocentralen och företagshälsovården Hälsorum Offerdal i norra Jämtland. Syftet med besöket var att undersöka vad som gör att man trivs och mår bra på sitt jobb. 

Maria Edholm, undersköterska. 

Hälsocentralen som ägs av bygden

När den kommunala Hälsocentralen i Offerdal hotades av nedläggning 1991, gick personalen ihop och tog över verksamheten. 2010 stod verksamheten inför ett nytt vägval då LOU, lagen om offentlig upphandling, kom. Det nya avtalet var ekonomiskt sämre och det krävdes stora finansiella investeringar för att kunna fortsätta. Samtidigt drabbades primärvården i Jämtland av stora neddragningar. Kooperativet kallade då till stormöte i bygdegården i Kaxås där man möttes av stort engagemang från de 250 personer som dök upp. På två månader gick antalet delägare från sex till 650 och idag drivs Hälsorum Offerdal som ett medborgarkooperativ i form av en ekonomisk förening. Verksamheten styrs demokratiskt och fick tidigare i år ta emot Stora jämlikhetspriset.

– Jag brinner för detta. Det krävs lite större engagemang och att man vågar, att man inte tittar i backspegeln på en gång utan kör på framåt och testar. Från en hälsocentral har verksamheten nu vuxit till att även omfatta företagshälsa, allt i samma kooperativ och ekonomiska förening, säger Robert Björngard, verksamhetschef.

Lätt från tanke till beslut

Både den personal och ledning som intervjuas säger att de trivs bra och att det råder en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

– Jag har arbetat här i 15-16 år och trivs bra, det säger väl sitt. Det är en otroligt bra arbetsgivare som är lyssnande och förstående. Vi jobbar inte med några hierarkier utan det är lätt från tanke till beslut. Det är en platt organisation och vi som personal har mycket att säga till om eller vara med och bestämma om, säger Carina Wallon Jonsson, barnsjuksköterska.

På Hälsorum Offerdal jobbar man gränsöverskridande och det finns inte tydliga linjer mellan vad som är den ena eller den andres arbetsuppgifter. Alla förväntas samarbeta och lära av varandra.

– Vi gör ett bra jobb och vi arbetar tillsammans. Vi som undersköterskor räknas in och får utvecklas i arbetet. Det är väldigt viktigt och gör att arbetet inte blir så monotont. Lika väl som vi tar emot patienten i receptionen så är vi med på omläggningen och skickar iväg patienten med ambulansen. Vi är med i hela kedjan och lär oss något nytt varje dag, säger Maria Edholm, undersköterska.

Just delaktighet är ett viktigt ledord som lyfts fram av både personal och verksamhetschefen Robert. Men för att vara delaktig krävs också engagemang och ansvarstagande.  

– Vi tror på delaktighet och möjligheten att påverka. Mycket är kopplat till den kooperativa tanken att alla ska få vara delaktiga. Det innebär att man har en hög autonomi, högt självstyre inom sin profession. Men det innebär också att man har ett ansvar att komma tillbaka med sitt medarbetarskap och dela med sig, säger Robert Björngard.

”Vi måste jobba främjande”

Från början var de bara 10 personer, idag har personalstyrkan vuxit till drygt 20. Med en ökad personalstyrka krävs också mer struktur i arbetet med arbetsmiljön.

– Det var en så liten personalgrupp tidigare som visste hur vi skulle göra, då hade vi inte rutinerna på papper. På hälsocentralen har vi nu börjat skriva arbetsmiljörutiner eftersom vi fann att vi behövde göra det synligt. Hela personalgruppen har jobbat med det här tillsammans. Vi har kommit en bit på väg, men vi är långt ifrån klara, säger Robert Björngard.

På frågan om hur Hälsorum Offerdal ser på arbetsmiljö svarar Robert att det är något som man tänker på och arbetar med både i vardagen och på ett övergripande plan.

– Vi arbetar med arbetsplatsträffar där vi pratar om vår arbetsmiljö, om rutiner och reflekterar kring hur vi mår här och nu. På träffarna löser vi vardagliga frågor, både kortsiktiga och långsiktiga. Varje år har vi planeringsdagar där vi fokuserar på utveckling med stöd i våra kärnvärden och vår värdegrund. 

Enligt Robert handlar mycket av arbetsmiljöarbetet om att arbeta främjande, både inifrån och ut. Men det är inte alltid det räcker.

– Vi kan inte enbart släcka bränder utan måste jobba främjande. Men även om man har bra planering är det inte säkert att det fungerar i alla fall. Det är många utmaningar med att leva upp till Arbetsmiljöverkets direktiv. Det är ingen dans på rosor.


Melanie Koren, verksamhetschef/sjuksköterska.

Ökad belastning på hälsocentralen 

Välfärden är en av de samhällsfunktioner som har påverkats av flyktingtillströmningen och den växande befolkningen. Även på Hälsorum Offerdal har personalen märkt av ett ökat tryck i mottagningen.

– Det har varit en stor utmaning för oss att klara av att hantera de nyanlända som kommit hit. De kan inte språket och har inte lärt sig hur systemet på hälsocentralen fungerar. När de kommer till luckan för hjälp utan att ha bokat en tid tar vi emot dem ändå. Vi är tillgängliga hela tiden och det tycker vi allihop är roligt, men det är kanske inte hållbart i längden, säger Maria Edholm.

De förändrade förutsättningarna och nya utmaningar som verksamheten står inför uppmärksammas av ledningen enligt de personer vi pratar med.

– Mitt område är barnhälsovården och det har vuxit extremt mycket sista åren med tanke på flyktingmottagningen som finns här. Min arbetsgivare sticker ut lite grann för de har lyssnat på mig och jag har fått mer tid. Nu känns arbetsbördan dräglig, säger Carina Wallon Jonsson.


Robert Björngard, verksamhetschef.

Vad gör att man mår bra på arbetsplatsen?

På Hälsorum Offerdal blir det tydligt att både personal och ledning trivs. När vi frågar vad det är som gör att de mår bra svarar många de korta beslutsvägarna, den starka teamkänslan och möjligheten att utvecklas och lära av varandra.

– Personalen här har verkligen högt i tak och det är en otrolig teamkänsla. Ibland får man vara ledsen, ibland får man skratta tillsammans. Det försöker vi förvalta. Det är viktigt för att få det att fungera som det gör, säger Robert Björngard.

Vad är det då som skapar den goda arbetsmiljön och gör att man mår bra på arbetsplatsen?

Kanske är det organisationens struktur, en kultur som uppmuntrar utveckling eller helt enkelt engagerade medarbetare.

Eller så är det lite av varje.

Om Ahvo

I arbetsmiljökommittén för hälsa, vård och övrig omsorg (Ahvo) ingår Svenska Kommunalarbetareförbundet, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden, Vision, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. 

Uppdaterad
den 27 november, 2017