Skadligt bruk på jobbet

Skadligt bruk är den nya termen för missbruk. För chefen kan situationen vara svår att ta itu med, vare sig en medarbetare har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.

Förr eller senare händer det – att man som chef konfronteras med en medarbetare som har problem med skadligt bruk. Då gäller det att kunna hantera situationen, såväl akut som på lång sikt. En missbruksutredning från 2011 visar att cirka 20 procent av landets vuxna befolkning ligger i riskzonen för alkoholmissbruk.

Ta samtalet så tidigt som möjligt
Skadligt bruk kan gälla allt från alkohol, spel, överdriven träning, dopning, shopping och sociala medier. För att kunna hjälpa och stötta en medarbetare gäller det att ha kunskap. För stöd och rådgivning kan arbetsgivare och chefer vända sig till Alna som även erbjuder skräddarsydd utbildning anpassad för näringslivet, liksom konkret hjälp i akuta situationer.

- Bäst är att ta ett samtal så tidigt som möjligt när de första varningsklockorna ringer. Men som chef behöver man inte ställa diagnos och konfrontera, det möter oftast bara motstånd,  säger Ingela Eriksson, informationsansvarig och konsult på Alna.

Signaler på missbruk, som undvikande beteende, isolering, ströfrånvaro, humörsvängningar och misskötsel kan även passa in på livskriser, som nära anhörigs död, skilsmässa, stress och utbrändhet.
- Därför är det alltid bäst att utgå ifrån oro och visa omsorg om den anställdes hälsa och öppna för samtal, säger Ingela Eriksson.

Medarbetarens ansvar vara transparent
Enligt arbetsrätten kan chefen endast ha synpunkter på att medarbetaren är i så dåligt skick att denne inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt. 
- Är man trött och i dåligt skick på grund av att man inte sköter sig uppstår ett dilemma. Oavsett orsak, är det upp till medarbetaren att ta sitt ansvar. I annat fall kan det bli aktuellt att dela ut en varning eller sparka, säger Ingela Eriksson.

Det är bra om man kan skapa ett klimat där arbetstagaren kan vara öppen med eventuella problem, menar hon. Allrahelst i de yrken där ett skadligt bruk kan utgöra en fara.
- Den anställde har alltid skyldighet att se till att vara i form för att klara sitt uppdrag, säger Ingela Eriksson.

Förebygg med policy och kultur
Hennes råd är att förebygga med en policy hur man vill ha det på arbetsplatsen.
- Då har man tydliga regler att gå tillbaka till om något händer.

Det gäller även vilken kultur man vill ska råda. Vill man ha vinlotterier, after work och fri bar på firmafesten, eller begränsa det till två glas vin? Finns det alkoholfria alternativ till de som inte dricker? Vilket tryck sätts på de anställda för att ingå i gemenskapen på en pubrunda?
- Skapa ett bra klimat för att kunna prata om den här typen av frågor och där anställda kan känna sig trygga utan fruktan för att få sparken, säger Ingela Eriksson.

Om en medarbetare med alkoholmissbruk går med på behandling är det viktigt att upprätta en långsiktig plan, menar Ingela Eriksson.
- Våra psykologer på Alna gör utredningar och tittar på medarbetarens problematik och resurser och vilken hjälp man behöver. En långsiktig plan ökar chansen att få ett lyckas slut, säger hon.

Skräddarsydd behandling
Viktigt att tänka på som chef är att inte låta samma behandling gälla för alla.
- Bäst är att skräddarsy behandling efter person och det kanske inte behöver kosta lika mycket för alla. Det ser man efter en utredning, säger Ingela Eriksson.

För arbetsgivare som saknar resurser behöver det aldrig bli en kostnadsfråga för att få en medarbetare fri från missbruk.
- Det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd i fonder och hos landstinget.

Viktigt att komma ihåg är att det är vanligt med återfall under det första året.
- Koppla in hjälp och ta nya tag. Ibland kan det behövas en varning. I regel blir individen i längden starkare av ett återfall.

Gränser viktiga för friskt arbetsklimat
Det bästa stöd man kan ge som chef är att visa förståelse för problemet och vara som vanligt, påpekar Ingela Eriksson.
- Visa att man finns där om de vill prata. Det gäller även att sätta gränser och visa att man säger ifrån utan att få dåligt samvete, när det inte är okej och skapa ett friskt arbetsklimat igen. Det kan bildas konstiga mönster i en arbetsgrupp där det finns skadligt bruk.

Öppenhet är en fördel på arbetsplatsen för att skadliga bruk inte ska hållas i det fördolda.
- Då kommer de snabbare upp till ytan och kan åtgärdas i tid.

Text: Margaretha Eldh

Uppdaterad
den 24 augusti, 2015